top of page
AKADEMIA MedLab
Kursy - Szkolenia - Warsztaty zawsze odbywają się w Łodzi ul Wrocławska 20, 91-310 Łódź, Przychodnia. Ceny brutto dotyczą oddziału w Polsce w Łodzi. Płatności za kurs należy dokonać w terminie najpóźniej 14 dni przed treningiem. Należy podać wszystkie dane do faktury.​ W celu dokonania rezerwacji kursu prosimy o kontakt: 42/2094940 lub 609401541, office@medlab-training.com​ 
Przydatne linki
PARP
Rozporządzenie w sprawie wyrobów medycznych (MDR) obowiązujące od 26 maja 2021r.,  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32017R0745
Wniosek legislacyjny w sprawie przesunięcia terminu rozpoczęcia stosowania rozporządzenia w sprawie wyrobów medycznych o rok, tj. do 26 maja 2021 r
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/746 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro oraz uchylenia dyrektywy 98/79/WE i decyzji Komisji 2010
 
Komisja Europejska
WHO
bottom of page