top of page
LEVEL I - KROPLÓWKI WITAMINOWE - VITAMIN DRIP 4000 zł (od podstaw)
KONSPEKT
1dzień szkoleniowy, godz. 10-18 (8 godz edukacyjnych)
Część teoretyczna 3 godz
 • kroplówki witaminowe - informacje ogólne, wprowadzenie do procedur, aspekty prawne, niezbędne wyposażenie personelu i zaplecza, wymogi sanitarne
 • rodzaje kroplówek, omówienie, porównanie preparatów, płynów infuzyjnych
 • wskazania i przeciwwskazania do zabiegu
 • ankieta, formularz świadomej zgody oraz wywiadu
 • omówienie protokołu zabiegowego​ 
 • zastosowanie kroplówek w medycynie estetycznej oraz regeneracyjnej
 
Część praktyczna 5 godz
 • przygotowanie oraz podłączenie kroplówki witaminowej - poprzedzone nauką podłączania wenflonu (cannulation) zgodnie z zasadami aseptyki i antyseptyki w świetle obowiązujących przepisów
KROPLÓWKI WITAMINOWE - VITAMIN DRIP 4000 zł - szkolenie od podstaw poprzedzone nauką podłączania wenflonu.
Szkolenie składa się z części teoretycznej oraz praktycznej.
Po zakończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje pakiet produktów (BOX) oraz stosowne dokumenty - polskie zaświadczenie o ukończenia szkolenia Kroplówki witaminowe uprawniające do wykonywania zabiegów zgodnie z otrzymanymi uprawnieniami oraz  Brytyjski akredytowany CPD Certificace of Completion - Intravenous Therapy - IV Vitamin Therapy Training Course.
Po ukończeniu szkolenia uczestnicy mają stałą możliwość zakupu produktów oraz gotowych, skomponowanych zestawów do kroplówek witaminowych.
LEVEL II - KROPLÓWKI WITAMINOWE - VITAMIN DRIP 3000 zł
Szkolenie dla profesjonalistów z zakresu dożylnej suplementacji witamin, aminokwasów, pierwiastków śladowych
KONSPEKT 
1dzień szkoleniowy, godz. 10-18 (8 godz edukacyjnych)
Część teoretyczna 3 godz
 • kroplówki witaminowe - informacje ogólne, wprowadzenie do procedur, aspekty prawne, niezbędne wyposażenie personelu i zaplecza, wymogi sanitarne
 • rodzaje kroplówek, omówienie, porównanie preparatów, płynów infuzyjnych
 • wskazania i przeciwwskazania do zabiegu
 • ankieta, formularz świadomej zgody oraz wywiadu
 • omówienie protokołu zabiegowego​ 
 • zastosowanie kroplówek w medycynie estetycznej oraz regeneracyjnej
 
Część praktyczna 6 godz
 • przygotowanie oraz podłączenie kroplówki witaminowej zgodnie z zasadami aseptyki i antyseptyki w świetle obowiązujących przepisów​
Szkolenie składa się z części teoretycznej oraz praktycznej.
Po zakończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje pakiet produktów (BOX) oraz stosowne dokumenty - polskie zaświadczenie o ukończenia szkolenia Kroplówki witaminowe uprawniające do wykonywania zabiegów zgodnie z otrzymanymi uprawnieniami oraz  Brytyjski akredytowany CPD Certificace of Completion - Intravenous Therapy - IV Vitamin Therapy Training Course.
Po ukończeniu szkolenia uczestnicy mają stałą możliwość zakupu produktów oraz gotowych, skomponowanych zestawów do kroplówek witaminowych.
PROPOZYCJA WSPÓŁPRACY / PARTNERSTWO / FRANCZYZA
 
Oferta obejmuje:
Wejście na nowy, perspektywiczny segment rynku usług medycznych o niewielkiej 
Pełne Know How Kliniki 
Wsparcie na całym etapie wpisu i organizacji punktu medycznego
Wspólna polityka zakupowa produktów
Możliwość koordynacji polityki marketingowej
Szkoleń dla właściciela i jego pracowników 
 
Warunki organizacyjne i finansowe umowy partnerskiej (dla 1 punktu partnerskiego):
Partner świadcząc usługi suplementacji dożylnej powinien spełniać wymogi przepisów przewidziane dla działalności leczniczej (wystarczające jest posiadanie standardowego gabinetu zabiegowego medycyny estetycznej)
Partner prowadzi działalność pod własnym szyldem, a jednocześnie informacja o fakcie, że usługa suplementacji realizowana jest w systemie partnerskim  umieszczana jest w materiałach informacyjnych Partnera (cennikach, ulotkach, stronie internetowej) oraz w miejscu realizacji usługi (w formie niewielkiego szyldu)
Umowa min. 1 rok
Opłata wstępna 10 000 pln
Opłata miesięczna stała 500 pln

W celu dokonania rezerwacji kursu prosimy o kontakt:
42/2094940 lub 609401541, office@medlab-training.com

Program kursu, stanowi własność intelektualną i prawną MedLab Training Ltd. Konspekt jak i wszystkie materiały przekazywane kursantom są programem autorskim MedLab Training Ltd i jako taki podlega ochronie zgodnie z ustawą o „Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych” z dnia 4.02.1994 r. Dz. U. nr 24 poz. 83 z późniejszymi zmianami. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zakaz kopiowania i udostępniania części lub całości tekstu programów szkoleniowych i opisów.​​

bottom of page